Jakie są Twoje przekonania polityczne?

To pytanie nie ma prawa paść na rekrutacji. Kandydat może odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Powered by BetterDocs