Opowiedz o sytuacji, gdy zadanie, które miałeś do wykonania było nierealne do wykonania w określonym terminie, lub przy określonych okolicznościach. Co wtedy zrobiłeś?

Powered by BetterDocs