Jakie są Twoje wartości w karierze?

Zadając to pytania, można otrzymać informacje o wartościach zawodowych Kandydata, co później pomoże przy organizacji ich pracy i tworzeniu strategii rozwoju zawodowego.

Na etapie rekrutacji, znajomość wartości Kandydatów pomoże porównać je do wartości panujących w firmie.

Powered by BetterDocs