Opowiedz o sytuacji, w której mialeś do realizacji wiele zadań jednocześnie. Jakie to były zadanie, jak zorganizowałeś czas?

Powered by BetterDocs