Pytania sprzedażowe

Pytania sprzedażowe mają miejsce na rozmowach rekrutacyjnych na takie stanowiska, jak handlowiec, sprzedawca, przedstawiciel handlowy itp. Pytania te mają na celu sprawdzenie, jakie jest podejście oraz doświadczenie Kandydata do procesu sprzedaży. Pozwala to sprawdzić, czy jego podejście jest zgodne z podejściem firmy. Aby móc dopasować pytania sprzedażowe, należy dokładnie określić zakres obowiązków, który może się różnić w różnych firmach. Sprzedawca to osoba, która reprezentuje firmę w kontaktach z Klientem. Jednym z głównych zadań jest nawiązywanie takich relacji z Klientem, aby przekonać go do zakupu towarów lub korzystania z usług firmy, którą reprezentuje oraz aktywność około sprzedażowa (doradztwo techniczne i wdrażanie nowych rozwiązań w firmie Klienta).  Efektywność pracy przedstawiciela handlowego zależy od posiadanych kompetencji miękkich. Bardzo ważnymi umiejętnościami między innymi są otwartość, odporność na stres, inteligencja emocjonalna, empatia, naturalna ciekawość i inne.  Oprócz tego, ważnym jest ciągłe uaktualnianie wiedzy o branży, rynku, potencjalnych klientach, konkurentach. W Bazie pytań rekrutacyjnych można znaleźć gotowce pytań, które ułatwiają proces planowania rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko sprzedawcy. Można między innymi znaleźć pytania dotyczące motywacji Kandydata do pracy na tym stanowisku, podejścia do procesu sprzedaży, dokształcania się, kompetencji miękkich.