Jak myślisz, co nasza firma / organizacja sprzedaży mogłaby zrobić lepiej?

To pytanie pozwala zbadać umiejętność dokonywania analizy poprzez Kandydata.

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie należy przed rozmową dokonać researchu na temat dotychczasowej działalności firmy. Odpowiadając na to pytanie, należy zachować ostrożność, ponieważ na tym etapie Twoja wiedza jako Kandydata na temat firmy jest ograniczona.

Tylko wtedy, gdy przeanalizujesz działalność firmy możesz wskazać, co Twoim zdaniem należałoby poprawić.

Powered by BetterDocs