Czy kiedykolwiek musiałeś przekonać zespół do pracy nad projektem, który mu się nie spodobał? Jak to zrobiłeś?

To pytanie bada komunikatywność, współpracę i umiejętność zarządzania ludźmi Kandydata.

Korzystną odpowiedzią na to pytanie może być:

  • zainicjowanie spotkania ze współpracownikami, gdzie każdy będzie mógł uzasadnić swoje podejście do realizacji projektu,
  • zaprezentowanie konkretnych zalet rozwiązania, które zaproponował pracownik, aby przekonać zespół do pracy nad projektem.

Powered by BetterDocs