Czy potrafisz wymienić swoje mocne i słabe strony?

Znajomość swoich mocnych i słabych stron jest wyjątkowo ważna. Pozwala planować swoją karierę i rozwój zgodnie z predyspozycjami, co znacznie zwiększa szansę na powodzenie. Dlatego jest to jedno z popularniejszych pytań, które pada podczas rozmowy rekrutacyjnej. Znajomość mocnych stron kandydata pozwoli ocenić, czy jest on dobrze dopasowany do stanowiska, na które aplikuje. Często osobiste predyspozycje bywają ważniejsze niż posiadane doświadczenie, szczególnie na stanowiskach juniorskich.

Odpowiedni kandydat powinien znać swoje mocne strony. Dzięki temu będzie wiedział co może zaoferować firmie, do której dołączy. Ponadto, znajomość słabych strony powoduje, że kandydat wie nad czym musi pracować. Może z większą pewnością przewiedzieć, co będzie mogło mu sprawiać ewentualne problemy na nowych stanowisku.

Niepewność co do swoich mocnych i słabych stron może pokazywać, że kandydat słabo zna samego siebie. W związku z tym, on sam może nie wiedzieć, czy stanowisko na które aplikuje jest dla niego odpowiednie i czy się na nim sprawdzi.

Powered by BetterDocs