Opowiedz o swojej edukacji.

Pytanie to weryfikuje, czy edukacja kandydata była dla niego ciekawa, przez co mógł się dzięki niej wiele nauczyć. Pokazuje również, czy kandydat wybrał studia / szkołę odpowiedzialnie i zgodnie z pasją, czy zainteresowaniami. Co więcej pytanie pozwala zweryfikować, czy kandydat wykazywał własną inicjatywę i rozwijał się również poza tradycyjnym tokiem zdobywania wykształcenia.

Osoby podchodzące do edukacji i pracy z pasją i zaangażowaniem mają większą motywację i osiągają lepsze wyniki.

Powered by BetterDocs