Jak byś zareagował, gdyby team leader zachęcałby pracowników do konkurowania, zamiast współpracy?

Konkurowanie między członkami zespołu może mieć miejsce wtedy, gdy jest to zdrowe i motywujące do osiągnięcia celów ostatecznych. Współpraca w zespole nie powinna powodować rozproszenia odpowiedzialności jego członków, ale wspierać cele rozwojowe i zachęcać do dzielenia się wiedza w organizacji. Dlatego dobrą odpowiedzią na to pytanie może być dążenie do równowagi między tymi dwoma zachowaniami.

Powered by BetterDocs