Badanie Candidate Experience

Sprawdzanie candidate experience ma dużą rolę w branży HR. Mówi się już od dawna. Candidate experience (CX) w tłumaczeniu z angielskiego oznacza doświadczenie kandydata. Jest to suma wszystkich doświadczeń potencjalnego pracownika związanych z firmą jako pracodawcą. W dzisiejszej erze pracownika szczególnie ważne jest dbanie o pozytywne candidate experience. Wiąże się z tym potrzeba, którą jest sprawdzanie candidate experience. Podstawą badania CX są trafne pytania. W Bazie pytań rekrutacyjnych znajdują się pytania, które można wykorzystać w badaniu CX w firmie.  Pytania te dotyczą doświadczeń, wrażeń Kandydata po odbytej z pracodawcą rozmowie rekrutacyjnej. Są to zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. Dobrą praktyką jest zadawanie pytań w postaci próśb o ocenę działań firmy na skali, np. 10-stopniowej. Gdzie i kiedy wykorzystać pytania o CX? Pytania dotyczące doświadczeń Kandydata mają miejsce po rozmowie rekrutacyjnej lub po zmianie aplikacji Kandydata. Można ich wysłać w postaci krótkiej ankiety emailowej.  Badanie candidate experience można przeprowadzić w systemie HRappka.pl, gdzie można wysłać wszelkiego rodzaju ankiety do Kandydatów. Treść pytań w ankiecie można modyfikować tak, aby maksymalnie dopasować do potrzeb badania w danej firmie.