Wymień 10 sposobów wykorzystania ołówka (lub piłki, słoika).

Jest to pytanie weryfikujące kreatywność kandydata oraz myślenie nieszablonowe.

Każda odpowiedź jest poprawna, o ile jest logiczna, a kandydat potrafi wytłumaczyć odpowiedzi.

Powered by BetterDocs