Opisz zadanie, które musiałeś wykonać, pomimo, że nie uważasz, że było potrzebne, lub było niespójne z Twoimi wartościami. Jak to się zakończyło?

Pytanie to pozwala poznać wartości, którymi kieruje się Kandydat. Na podstawie tych wartości można sprawdzić, czy osoba jest idealnym Kandydatem i pasuje do systemu wartości panujących w organizacji.

Powered by BetterDocs