Pytania behawioralne

Pytania behawioralne i wywiad behawioralny

Rozmowa rekrutacyjna, szczególnie prowadzona na specjalistyczne stanowiska powinna zawierać wywiad behawioralny, aby zweryfikować przeszłe zachowania pracownika w miejscu pracy i na ich podstawie wyciągnąć wnioski na temat jego dopasowania do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Na czym polegają pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej?

Pytania behawioralne (inaczej też: pytania sytuacyjne) to pytania o przeszłe doświadczenia i sytuacje zawodowe. Pozwalają one poznać zachowanie kandydata oraz jego reakcje i ocenić, czy są one pożądane na danym stanowisku pracy oraz potwierdzają oczekiwane umiejętności kandydata. Na podstawie pytań o przeszłość kandydata można przypuszczać, jak osoba zachowa się w podobnych warunkach w przyszłości. Pytania behawioralne najczęściej zaczynają się od "Proszę opisać sytuację...", "Proszę podać przykład sytuacji...", "Proszę przedstawić sytuację...". Przykładowo: Proszę opowiedzieć o najbardziej stresującej sytuacji, która spotkała Pana w dotychczasowej karierze zawodowej.

Cel wywiadu behawioralnego - weryfikacja zachowań z przeszłości kandydata

Poprzez zadawanie pytań behawioralnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej można zweryfikować umiejętności i kwalifikacje kandydata, o których wspomina on w CV. Pytania (nierzadko dotyczące określonej sytuacji, np. najtrudniejszej decyzji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów) często nie są oczekiwane przez kandydata. Poza tym należy pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna dla większości kandydatów to dość stresujące wydarzenie. Warto o tym uwzględniać podczas zadawania pytań. Co więcej, w procesie rekrutacji kandydat często zawyża swoje umiejętności, czy kompetencje. Zadanie pytań behawioralnych pozwala lepiej zweryfikować kompetencje pracownika na podstawie przeszłych sytuacji w pracy zawodowej. Nawet jeżeli zachowanie kandydata nie było odpowiednie, warto sprawdzić, czy wyciągnął on wnioski na przyszłość. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna najczęściej sprawdza umiejętności miękkie, np. współpracę z innymi, negocjowanie, reagowanie na stres, czy problematyczne sytuacje, dlatego też to na pierwszej rozmowie należy zadać pytania dotyczące zachowania kandydata w przeszłości, oraz zweryfikować ich poprawności względem oczekiwań wobec potencjalnego pracownika.

Przykładowe pytania behawioralne