Pytania behawioralne

Rozmowa rekrutacyjna, szczególnie prowadzona na specjalistyczne stanowiska powinna zawierać wywiad behawioralny, aby zweryfikować przeszłe zachowania pracownika w miejscu pracy i na ich podstawie wyciągnąć wnioski na temat jego dopasowania do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej

Behawioralne pytania rekrutacyjne to pytania o przeszłe doświadczenia i sytuacje zawodowe. Pozwalają one poznać zachowanie kandydata oraz jego reakcje, i ocenić, czy są one pożądane na danym stanowisku pracy. Na podstawie pytań o przeszłość kandydata można przypuszczać, jak osoba zachowa się w podobnych warunkach w przyszłości.

 Cel wywiadu behawioralnego

Poprzez zadawanie pytań behawioralnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej można zweryfikować umiejętności i kwalifikacje kandydata, o których on wspomina w CV. Aby móc skorzystać z przewagi, którą dają pytania behawioralne na rozmowie, należy uważnie obserwować zachowania kandydata, podczas gdy on opowiada o swoim doświadczeniu.  Pytania (nierzadko dotyczące określonej sytuacji, np. najtrudniejszej decyzji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów) często nie są oczekiwane przez kandydata. Poruszenie wątku o przeszłych doświadczeniach na rozmowie kwalifikacyjnej wydaje się być luźne. Jednak kiedy poprosimy kandydata o szczegółowy opis sytuacji, to charakter rozmowy może się zmienić. Jeśli osoba zafałszowuje swój obraz, to odpowiadając na zadane pytanie będzie ona inaczej się zachowywać. Często wskazuje na to mimika twarzy, ton i sposób wypowiedzi. Należy na to zwrócić uwagę w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Weryfikacja zachowań kandydata w przeszłości

Poza tym należy pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna dla większości kandydatów to dość stresujące wydarzenie. Warto o tym uwzględniać podczas zadawania pytań. Co więcej, w procesie rekrutacji kandydat często zawyża swoje umiejętności, czy kompetencje. Zadanie pytań behawioralnych pozwala bardziej zweryfikować kompetencje pracownika na podstawie przeszłych sytuacji w pracy zawodowej. Nawet jeżeli zachowanie kandydata nie było odpowiednie, warto sprawdzić, czy wyciągnął on wnioski na przyszłość.  Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna najczęściej sprawdza umiejętności miękkie, np. współpracę z innymi, negocjowanie, reagowanie na stres, czy problematyczne sytuacje, dlatego też to na pierwszej rozmowie należy zadać pytania dotyczące zachowania kandydata w przeszłości, oraz zweryfikować ich poprawności względem oczekiwań wobec potencjalnego pracownika.

Przykładowe pytania behawioralne: