Jak wg Ciebie powinien wyglądać plan prowizyjny?

System prowizyjny polega na tym, że wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia przez pracownika określonych celów. Plan prowizyjny powinien być prosty i przejrzysty, posiadać precyzyjne terminy wypłacania prowizji, koncentrować się na najważniejszych celach oraz może mieć charakter zarówno pieniężny, jak i pozapłacowy.

Powered by BetterDocs