Jak zważyłbyś samolot / słonia bez wagi?

Jest to pytanie sprawdzające logikę, kreatywność oraz umiejętność myślenia nieszablonowego. Pozwala sprawdzić tok myślenia kandydata. Co więcej, pozwala sprawdzić reakcję kandydata na nieprzewidywaną sytuację / pytanie. Sprawdzi również, czy kandydat zrezygnuje z odpowiedzi na to pytanie i się podda, czy podejmie rękawicę i wymyśli odpowiedź.

Wskazówki:

  • Podczas zadawania pytania warto dać kandydatowi chwilę do namysłu.
  • Poinformuj kandydata, że może myśleć głośno. Dzięki temu poznasz lepiej kandydata i jego sposób myślenia.
  • Warto przypomnieć, że dokładna, czy właściwa waga samolotu nie musi zostać osiągnięta w procesie myślenia.

Na to pytanie, prawie każda szalona odpowiedź jest poprawna, o ile jest logiczna.

Powered by BetterDocs