Pytania doprecyzowujące

Pytania doprecyzowujące

Odgrywają one szczególną rolę na rozmowie rekrutacyjnej. Zazwyczaj są to pytania krótkie i dotyczą dyspozycyjności Kandydata, oczekiwań finansowych, preferowanej formy zatrudnienia itd. 

Pytania doprecyzowujące mają ogromną wartość szczególnie w na etapie, kiedy spośród kilku Kandydatów należy wybrać jednego. W sytuacji, gdy podejmujemy decyzję o zatrudnieniu może okazać się, że brakuje informacji np. o tym, że nie mamy informacji, których z dwóch Kandydatów może szybciej przystąpić do pracy. Dlatego zadawanie takich pytań eliminuje potrzebę ponownego nawiązywania kontaktu z Kandydatem, aby o to się dopytać. 

Pytania o dyspozycyjność Kandydata są szczególnie ważne w rekrutacjach na stanowiska, kiedy zaistniała natychmiastowa potrzeba kadrowa. Pracownicy o podobnych kompetencjach mogą różnić się pod względem dostępności. W takiej sytuacji zostanie wybrany Kandydat, które może szybciej przystąpić do pracy.

Podobnie jest w przypadku oczekiwań finansowych. Nie jest tajemnicą, że z zatrudnieniem nowego pracownika wiążą się dodatkowe koszty dla pracodawcy. Dlatego oczekiwania odnośnie wynagrodzenia to ważny punkt, który może odegrać ważną rolę na etapie podjęcia decyzji o zatrudnieniu Kandydata.

Zapytanie o preferowaną formę zatrudnienia jest ważne zarówno dla pracodawcy, jak i Kandydata. Różne formy zatrudnienia wiążą się z różnymi korzyściami i wadami.

Pytania wstępne

Mają miejsce na początku rozmów rekrutacyjnych i mają na celu m.in. odstresowanie Kandydata. Mogą być to pytania typu small talk, które ułatwiają konwersację.

W tej kategorii znajdują się pytania typu small talk, które pomogą Rekruterowi zacząć rozmowę rekrutacyjną. Takie pytania są szczególnie ważne, kiedy chcemy stworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę na rozmowie.

Rozmowa rekrutacyjna dla Kandydata to większym lub mniejszym stopniu wydarzenie stresujące. Jeśli Rekruter zadba o to, żeby Kandydat poczuł się bezpiecznie na rozmowie, to pozytywnie wpłynie to na candidate experience.

Jak zacząć rozmowę rekrutacyjną? Jakie pytania wstępne zadać? Można zapytać Kandydata o to, jak dotarł do biura firmy, czy łatwo było znaleźć siedzibę itd. Później można zadać pytanie bardziej związane ze stanowiskiem. Można na przykład zapytać się, skąd Kandydat dowiedział się o rekrutacji.

W tej kategorii można znaleźć więcej pytań wstępnych.