Co jeszcze należało do Pana/Pani obowiązków na poprzednim stanowisku?

Czasem informacja w CV Kandydata nie jest kompletna. Dlatego warto dopytać Kandydata o elementy, które dla rekrutera są ważne i mogą mieć duże znaczenie później, na etapie podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Powered by BetterDocs