Jakie są twoje słabe strony, które musiałeś przezwyciężyć, aby być lepszy w tym, co robisz?

To pytanie nawiązuje do pytania o mocnych i słabych stronach. Świadomość swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron świadczy o tym, że Kandydat wie, jakie ma predyspozycje i może na tej podstawie planować swoją karierę.

Powered by BetterDocs