Jak wygląda proces wdrożenia nowego pracownika w firmie?

Odpowiadając na to pytanie, warto przybliżyć Kandydatowi główne etapy onboardingu w firmie. Wdrożenie jest procesem, kiedy candidate experience przekształca się w employee experience. Dlatego warto to pytanie potraktować poważnie i opowiedzieć o podstawowym procesie wdrożenia w Twojej firmie. TOP 10 dobrych praktyk onboardingowych przedstawiamy na blogu systemu HRappka.pl.

Powered by BetterDocs