Co najbardziej podobało się Pani/Panu w procesie rekrutacyjnym w naszej firmie?

Poproś Kandydata o feedback odnośnie tego, co najbardziej podobało się podczas aplikowania do Twojej firmy. Na podstawie odpowiedzi zebranych od kilku Kandydatów możesz sprawdzić, które obszary rekrutacji wymagają poprawy.

Powered by BetterDocs