Jak w skali 1-10 oceniasz całkowity przebieg procesu rekrutacyjnego?

W dzisiejszych czasach dbanie o candidate experience to konieczność. Na doświadczenia kandydata często składają się wrażenia z spotkań rekrutacyjnych. Warto więc zadbać o to, aby proces rekrutacyjny przebiegał na wysokim pozomie.

W tym celu warto poprosić Kandydata o ocenę całkowitego przebiegu procesu rekrutacyjnego na skali 1-10.

Powered by BetterDocs