Czy praca w weekend jest dla Pana/Pani akceptowalna?

Pytanie to może mieć miejsce na rozmowach rekrutacyjnych na stanowiska z niestandardowym systemem czasu pracy.

Powered by BetterDocs