Czy praca w weekend jest dla Pana/Pani akceptowalna?

Pytanie to może mieć miejsce na rozmowach rekrutacyjnych na stanowiska z niestandardowym systemem czasu pracy.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.