Opowiedz o sytuacji gdzie musiałeś przeanalizowac dane i na tej podstawie zaproponować rozwiązania. Czy zostały one zaakceptowane? Dlaczego tak, dlaczego nie?

Powered by BetterDocs