Jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku?

To pytanie może zadać kandydat, kiedy chcę lepiej poznać potencjalne miejsce pracy. Na podstawie udzielonej przez Rekrutera odpowiedzi łatwiej jest wyobrazić siebie jako pracownika tej firmy. Jest to etap, na którym Kandydat identyfikuje się z marką firmy. Dlatego bardzo ważnym jest przekazanie prawdziwej informacji na ten temat.

Właściwą będzie odpowiedź zbudowana w oparciu o wartości i kulturę organizacyjną w firmie.

Powered by BetterDocs