Jakie są twoje przekonania religijne?

To pytanie nie ma prawa paść na rekrutacji. Kandydat może odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.