Pytania nieakceptowalne

Pytania nieakceptowalne to pytania, które nie powinny pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej. Są to pytania, które nie mają związku z kwalifikacjami Kandydata i jednocześnie nie chronią jego dobra osobiste. Kodeks Pracy określa zakres informacji, którą Kandydat może ujawnić w procesie zatrudnienia. Są to informacje bezpośrednio związane z jego zatrudnieniem na tym stanowisku.  Do nieakceptowanych pytań należą te, dotyczące stanu cywilnego, planów o macierzyństwie, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, rasie, pochodzeniu etnicznym, religii, członków rodziny, stanu majątkowym i zdrowotnym i inne. W tej kategorii pytań znajdują się pytania nieakceptowalne, które nie mogą się pojawić na rozmowie rekrutacyjnej. Jednak są pytania dotyczące życia prywatnego Kandydata, które można zadać. Sprawdzić dozwolone pytania można tutaj.