Co się stało, gdy nie zgadzałeś się ze współpracownikami co do tego, jak powinieneś podejść do projektu lub rozwiązać problem w pracy?

To pytanie bada komunikatywność, współpracę i umiejętność zarządzania ludźmi Kandydata.

Korzystną odpowiedzią na to pytanie może być:

  • zainicjowanie spotkania ze współpracownikami, gdzie każdy będzie mógł uzasadnić swoje podejście do rozwiązania problemu,
  • zaprezentowanie konkretnych zalet rozwiązania, które zaproponował pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadania.

Powered by BetterDocs