Jakie formy zatrudnienia są dla Ciebie akceptowalne / preferowane?

Możliwe formy zatrudnienia powinny znaleźć się już w ofercie pracy, jednak warto zapytać kandydata jaką formę zatrudnienia preferuje. Mógł on nie zwrócić uwagi na taką informację na etapie aplikowania lub oczekiwać, że forma, którą on preferuje będzie mógł wynegocjować zmianę na kolejnych etapach rekrutacji.

Najczęstsze formy zatrudnienia to:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenie / o dzieło,
  • kontrakt B2B.

Podczas pytania o oczekiwane wynagrodzenie należy zapytać jakiej formy zatrudnienia ono dotyczy. Jest to kluczowe gdyż koszty pracodawcy mogą się znacznie różnić w zależności od wybranej formy zatrudnienia.

Powered by BetterDocs