Jak priorytetyzujesz swoje obowiązki?

Priorytetyzowanie zadań to kluczowa czynność. Pytanie to pozwala określić, czy kandydat samodzielnie potrafi nadawać zadaniom odpowiednie priorytety, zgodne z potrzebami firmy. Zadając to pytanie warto sprawdzić czy kandydat:

  • potrafi samodzielnie ustalać priorytet działaniom,
  • ustala priorytety zgodnie z założeniami i potrzebami firmy,
  • uwzględnia potrzeby zespołu i współpracowników (aby nie blokować innych w ich działaniach),
  • potrafi odpowiednio negocjować priorytety zadań z zespołem, jeżeli uważa, że powinny być inne.

Powered by BetterDocs