Co sprawiło, że chciałeś zająć się sprzedażą?

To pytanie jest słuszne, w przypadku, gdy chcemy zbadać motywację Kandydata. Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna polega na robieniu czegoś tylko po to, by uniknąć kary albo otrzymać jakąś nagrodę, np. pieniężną. Natomiast motywacja wewnętrzna polega na robieniu czegoś z wewnętrznej potrzeby, a nie w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie należy:

  • zastanowić się, co najbardziej jest cenne w tym zawodzie,
  • upewnić się, że motywacje i plany zawodowe są zbieżne z wartościami istotnymi dla przedsiębiorstwa, do którego aplikujesz,
  • pomyśleć, w jaki sposób poprzednie doświadczenie mogłoby przyczynić się do rozwoju firmy, do której aplikowano.

Powered by BetterDocs