Pytania branżowe

Pytania branżowe sprawdzają wiedzę branżową Kandydata. Wiedza branżowa to wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań. Wiedza merytoryczna to inaczej wiedza profesjonalna, ekspercka. Kandydat może posiadać i wykorzystywać wiedzę branżową w różnym stopniu:

  • posiada wiedzę niezbędną na stanowisku pracy, która umożliwia wykonywanie podstawowych rutynowych zadań,
  • posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonywanie zadań oraz dba o uaktualnianie wiedzy branżowej,
  • posiada wiedzę ekspercką, którą dzieli się z innymi.
Większość pytań branżowych to pytania, dla których istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź. Dlatego pod względem analizy poprawności odpowiedzi są bardzo proste.  Pytania branżowe zazwyczaj są krótkie i zaczynają się od słów: “Co oznacza…?”, “Co to jest…?”, “Czy wiesz, czym jest…?”, “W jaki sposób można...?” itd. Można je uzupełniać w zależności od stanowiska i branży, do której rekrutowano. Na przykład, na rozmowie na stanowisko w branży marketingowej można zadać pytania: “Co to jest SEM?”, “W jaki sposób można wypozjocynować stronę internetową?”, “Jak sprawdzić efektywność kampanii reklamowej?”. Pytania branżowe mogą pojawić się na rozmowach rekrutacyjnych na różne stanowiska. Oprócz wymaganej wiedzy specjalistycznej na tym stanowisku pozwalają określić zainteresowanie, pasję oraz doświadczenie Kandydata w danej branży.  Większość pytań branżowych mają charakter uzupełniający. Ponieważ wiedza merytoryczna bez posiadania praktycznych umiejętności jest bezużyteczna. Dlatego na rozmowie rekrutacyjnej warto zadawać pytania z różnych kategorii.  W Bazie pytań rekrutacyjnych można znaleźć pytania dla różnych branż, w tym sprzedaż, IT, marketing i inne.