Co robisz, jeśli chcesz więcej szkoleń niż to, co zapewnia Ci praca?

To pytanie weryfikuje własną inicjatywę, chęci oraz motywację kandydata do rozwoju. Dążenie do samorozwoju jest wyjątkowo ważne na większości wyspecjalizowanych stanowisk.

Korzystną odpowiedzią jest:

  • negocjowanie z pracodawcą możliwości dodatkowych szkoleń, biorąc pod uwagę korzyści płynące z wyszkolenia pracownika,
  • branie odpowiedzialności za własny rozwój i dążenie do niego pomimo ograniczeń ze strony pracodawcy.

Powered by BetterDocs