Pytania dot. kandydata

Pytania dot. życia zawodowego to pytania o poprzednim doświadczeniu zawodowym. Pozwalają one poznać czym zajmował się kandydat, w czym ma doświadczenie, jak pracuje, co jest dla niego najważniejsze. Pytania o doświadczenie powstają w oparciu o informację, którą Kandydat zawarł w CV. Dodatkowo, zadając te pytania można zweryfikować informację tam zawarte oraz dopytać o szczegóły. Pytania dot. życia zawodowego mają na celu poznać doświadczenie zawodowe Kandydata. Są to pytania o ulubionych projektach, realizacji konkretnych działań, osiąganiu celów, współpracy w zespole, rozwiązywaniu problemów w pracy i inne. Dzięki temu pracodawca może poznać dotychczasową ścieżkę zawodową Kandydata. To, w jaki sposób Kandydat wykonywał zadania w przeszłości wpływa na to, jak zachowa się w odniesieniu do podobnych zadań w przyszłości. Pytania również mają cel poznania motywacji Kandydata do podjęcia pracy w tej firmie. W tym celu są zadawane takie pytania, jak “Dlaczego chcesz u nas pracować?” , “Jakie są Twoje oczekiwania?”, “Opowiedz coś o sobie”, “Co o nas wiesz?” itd. Pytania również mają cel poznania doświadczenia zawodowego Kandydata. Są to pytania o ulubionych projektach, realizacji konkretnych działań, osiąganiu celów, współpracy w zespole, rozwiązywaniu problemów w pracy i inne. Aby głębiej poznać doświadczenie zawodowe Kandydata, warto łączyć pytania dot. życia zawodowego z pytaniami behawioralnymi. Więcej o pytaniach behawioralnych przeczytasz tutaj.   Pytania dot. życia osobistego Kandydata to ważna kategoria pytań. Jednocześnie jest to kategoria ryzykowna, ponieważ wielu pytań nie można zadawać i na wiele pytań Kandydat nie musi odpowiadać.  Zasadniczo, pytania rekrutacyjne powinny być związane z charakterem pracy i nie mogą wykraczać poza jej obszary. Czasem pracodawca chce poznać “ludzką” twarz przyszłego pracownika poprzez zadawanie pytań o charakterze prywatnym. Jednak warto pamiętać, że są pytania dozwolone i zakazane.  Dlaczego pytania dot. życia osobistego mogą być zakazane? Po pierwsze, nie mają one związku z kwalifikacjami pracownika. Po drugie, pytania o tym charakterze są zakazane w celu ochrony dóbr osobistych, ponieważ mogą stanowić przedmiot dyskryminacji. Kodeks Pracy jasno określa, że pracownicy powinni być równo traktowani, szczególnie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Dlatego pytania o wyżej wymienione aspekty życia prywatnego nie mogą się pojawić na rozmowie rekrutacyjnej. Więcej pytań nieakceptowanych można sprawdzić tutaj Natomiast można zapytać się o to, w jaki sposób pracownik spędza swój czas wolny, jakie ma zainteresowania, jakie książki czyta itd. W ten sposób przyszły pracodawca będzie miał możliwość poznać Kandydata ze strony pozazawodowej, nie poruszając jednocześnie tematów zakazanych.   Można również zadać pytanie o niekaralności i poprosić o przedstawienie zaświadczenia, jeśli tego wymaga stanowisko.