Czy bierzesz udział w innych procesach rekrutacyjnych? Jeśli tak, to w ilu i w jakich?

Branie udziału w innych rekrutacjach pokazuje czy osoba jest kandydatem biernym, czy czynnym. Pozwala określić siłę motywacji kandydata do zmiany pracy.

To, że kandydat bierze udział w innych rekrutacjach nie powinno być źle odbierane przez rekrutera. Każdy ma prawo do poznania swoich opcji zawodowych.

Częsty udział w rekrutacjach pozwala kandydatowi lepiej poznać swoje predyspozycje, umiejętności, czy słabe strony. Pozwala również lepiej poznać rynek i jego potrzeby, przez co decyzja o wybraniu konkretnej oferty pracy jest bardziej świadoma i zgodna z potrzebami i umiejętnościami kandydata.

Powered by BetterDocs