Jakie są wartości firmy?

Jeśli Kandydat zadaje pytania o wartościach firmy, to oznacza, że jest prawdziwie zainteresowany i chcę poznać, jakimi wartościami kieruje się firma.

Warto też zadbać o to, żeby Kandydat jeszcze przed rozmową miał dostęp do tego, żeby poznać wartości w firmie. Dlatego należy pamiętać, aby takie informacje znalazły się np. na stronie internetowej firmy .

Powered by BetterDocs