Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem to bardzo ważny element pracy każdego managera. Dlatego pytania o zarządzaniu ludźmi często pada przy rekrutacji osób na wyższe szczeble, m.in. managerów. Pozwala to sprawdzić jego kompetencje w zarządzaniu i motywowaniu zespołu. Sprawne zarządzanie pracownikami opiera się na 4 elementach: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie.  Ważną funkcją managera w firmie jest motywowanie pracowników. Ważna jest umiejętność poznania potrzeb pracowników oraz odpowiednie dopasowanie działań do ich umiejętności.  Dobry lider to też taki, który może zarządzać zespołem stwarzając efekt synergii, dzięki czemu kwalifikacje poszczególnych zespołów wzajemnie się wzmacniają i pozwalają lepiej osiągać cele.  Zatrudniając osoby na wyższe stanowiska warto sprawdzić, czy Kandydat na to stanowisko posiada umiejętność, którą jest zarządzanie zespołem.  W Bazie wiedzy znajdują się pytania na temat zarządzania zasobami ludzkimi, które można zadać Kandydatowi.