Pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej są już standardem w branży IT. Warto je zadać po wprowadzeniu kandydata w informacje o stanowisku pracy, na które jest rekrutowany. Pozwalają one sprawdzić, jak programista zachowuje się w różnych sytuacjach zawodowych. Dzięki temu, rekruter może dowiedzieć się więcej o kompetencjach miękkich kandydata, które mogą mieć realny wpływ na pracę kandydata na danym stanowisku w firmie i jego współpracę z innymi.

Podstawowymi kompetencjami, które warto zweryfikować u kandydata na programistę są:

Własna inicjatywa

Proces wytwarzania oprogramowania jest ciągły, technologia idzie do przodu, zmieniają się też dobre praktyki wytwarzania oprogramowania, dochodzą nowe możliwości. Dlatego też, podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto sprawdzić, czy kandydat interesuje się nowościami technologicznymi i stale rozwija swoją wiedzę w jej zakresie. Dzięki temu jakość jego kodu będzie na wysokim poziomie.

Co więcej, warto zweryfikować, czy programista nie zamyka się jedynie na robienie tego co musi, ale wykazuje własną inicjatywę i jest w stanie krytycznie myśleć i proponować lepsze rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wielu błędów oraz tworzenia nieprzemyślanych i niepotrzebnych funkcjonalności.

Przykładowe pytania behawioralne weryfikujące umiejętność:

. Więcej pytań badających własną inicjatywę znajdziesz tutaj.

Komunikatywność

Programiści to osoby, które nie bez powodu wybrały pracę z komputerem. Niejednokrotnie są introwertykami. U potencjalnego pracownika, warto zweryfikować umiejętność komunikacji, ponieważ jej brak uniemożliwia poprawną realizację zadań oraz powoduje niedoinformowanie oraz luki informacyjne w firmie.

Przykładowe pytania behawioralne weryfikujące umiejętność:

Więcej pytań badających umiejętność komunikacji znajdziesz tutaj.

Kreatywność

Wbrew pozorom, programowanie wymaga kreatywności. W zawodzie programisty kluczowe może okazać się wychodzenie poza schematy i tworzenie niestandardowych rozwiązań w celu m.in. rozwiązywania problemów. Oczywiście są schematy i zasady, których nie warto podważać, jednak możliwość stosowania znanych rozwiązań w inny kontekście, pozwala sprawniej poradzić sobie z problemami napotkanymi podczas tworzenia oprogramowania. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych warto weryfikować kreatywność.

Przykładowe pytania behawioralne weryfikujące umiejętność:

Więcej pytań badających umiejętność kreatywności znajdziesz tutaj.

Przystosowanie się

Kluczowa umiejętność, która ułatwia współpracę i osiąganie wspólnie ustalonych przez zespół celów. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których pracownicy mogą mieć odmienne zdanie co do metody tworzenia oprogramowania, szczególnie, że najczęściej istnieje wiele dróg prowadzących do osiągnięcia celów. Ważna jednak jest umiejętność przystosowania się i stosowania się do wypracowanych w firmie procesów, czy metod, których zmiana może powodować niezoptymalizowane czy nieprawidłowe działanie tworzonych funkcjonalności.

Warto dyskutować z zespołem o zmianach i wnieść świeże spojrzenie na niektóre sprawy w firmie. Jednak jeżeli istnieją w firmie wypracowane procesy i metody, których nikt w firmie nie chce zmieniać, to aby grać do tej samej bramki co zespół, programista po prostu musi się do nich dostosować.

Przykładowe pytania behawioralne weryfikujące umiejętność:

Więcej pytań badających umiejętność przystosowania się znajdziesz tutaj.

Zarządzanie czasem

Odpowiednie zarządzaniem czasem i zadaniami znacznie usprawnia pracę i zwiększa jej efektywność. Warto zatem sprawdzić, jak kandydat na programistę priorytetyzuje obowiązki oraz jak zarządza czasem aby praca była skuteczna i efektywna. Często jest to proces dość subiektywny, jednak warto zweryfikować, czy kandydat jest świadomy, że odpowiednie zarządzanie jest w stanie poprawić jego pracę.

Przykłady pytań behawioralnych weryfikujących umiejętność:

Więcej pytań badających umiejętność zarządzania czasem znajdziesz tutaj.

W procesie rekrutacji kandydat stara się pokazać z jak najlepszej strony. W związku z tym, warto poznać zachowanie kandydata w innych sytuacjach. Weryfikując każdą umiejętność warto zadawać pytania zaczynające się na „Proszę opisać sytuację” / „Proszę opowiedzieć”. Odpowiedź na zadane pytanie, pozwoli lepiej poznać zachowania kandydata w przeszłej pracy zawodowej. Prośba o opisanie nieodpowiednich sytuacji pozwala pokazać jak kandydat widzi je z perspektywy czasu i czy wyciągnął wnioski.

Ich analiza, może mieć kluczowe znaczenie podczas określania, czy kandydat pasuje do stanowiska pracy, na które zaaplikował. Pozwoli to zwiększyć szanse na wybór właściwego kandydata.

Warto pamiętać, że w przypadku zawodów technicznych to rozmowa techniczna jest kluczowa. Niejednokrotnie jednak zdarzało się, że świetni programiści z ogromnym doświadczeniem przez brak umiejętności odpowiedniej komunikacji, współpracy i przystosowania się spowalniali pracę w firmie i powodowali komplikacje, przez co finalnie współpraca musiała zostać zakończona. Warto zatem te elementy zweryfikować wcześniej.

Warto pamiętać o tym, że aby aplikowały osoby najbardziej dopasowane do potrzeb firmy, oferta pracy powinna być odpowiednio sprecyzowana. Co więcej, wiele pytań można zadać już na etapie formularza aplikacyjnego. Wykluczy to najbardziej niedopasowanych kandydatów oraz usprawni proces rekrutacyjny. Formularz aplikacyjny oraz badanie „Candidate Experience” sprawnie stworzysz w systemie do rekrutacji HRappka.