Wszystkie pytania rekrutacyjne mają na celu lepsze poznanie kandydata oraz sprawdzenie jego dopasowanie do stanowiska oraz firmy. Co ważne, pytania należy dywersyfikować w zależności od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz doświadczenia kandydata.

Kategorie pytań rekrutacyjnych

W naszej wyszukiwarce pytania rekrutacyjne znajdziesz wiele kategorii pytań rekrutacyjnych, które stworzyliśmy, aby usprawnić rekruterom proces wyszukiwania odpowiednich pytań. Dzięki temu, proces przygotowania do rozmowy może być bardziej efektywny.

Pytania behawioralne

Są to pytania sprawdzające jak kandydat zachowałby się w wybranych sytuacjach. Sprawdza to jego charakter, umiejętności oraz sposób radzenia sobie w (często problematycznych) sytuacjach. Podstawowe umiejętności, które warto weryfikować pytaniami behawioralnymi to:

  • własna inicjatywa,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • przystosowanie,
  • współpraca,
  • analiza,
  • zarządzanie czasem.

Zadawane pytania często przyjmują formę prośby o opowiedzenie jak kandydat zachował się w określonej sytuacji lub wyobrażenia sobie jakby się zachował w przywołanej sytuacji.

Pytania branżowe

Pytania te pozwalają zweryfikować znajomość branży przez kandydata. Dla przykładu warto zapytać skąd kandydat czerpie informację, co wie o branży, jakie widzi problemy, czy szanse. Dostarczy to rekruterowi informacji o to, czy kandydat poważnie podchodzi do stanowiska na które aplikuje i czy wie coś o branży. Co więcej, pytanie weryfikuje, czy kandydat pasjonuje się branżą. Pytania branżowe to np. pytania sprzedażowe, czy pytania programistyczne.

Pytania logiczne

Weryfikują one umiejętność logicznego myślenia. Często są to dość abstrakcyjne pytania, na które nie ma złej lub dobrej odpowiedzi, ale ważne jest kierowanie się logicznym myśleniem. Ponadto, pozwala to sprawdzić, czy kandydat myśli logicznie pod wpływem presji i stresu.

Pytania dot. życia zawodowego kandydata

Pytania, które weryfikują doświadczenie kandydata. Ze względu na to, że to samo stanowisko w wielu firmach może mieć inne obowiązki, warto dopytać kandydata o jego poprzednie zajęcia. Dzięki temu rozjaśni się kwestia dopasowania dotychczasowych doświadczeń kandydata do stanowiska.

Pytania dot. życia osobistego kandydata

Pytania o życie kandydata to dość drażliwy temat. Istnieje wiele pytań, których zadanie bez odpowiedniej, wcześniej zdefiniowanej potrzeby jest niezgodne z prawem.

Pytania wstępne

Są to pytania, które warto zadać aby rozluźnić atmosferę, odstresować kandydata. Co więcej, pozwalają wstępnie poznać kandydata.

Pytania końcowe

Są to pytania kończące, które dopytują o techniczne sprawy związane z potencjalnym zatrudnieniem – forma zatrudnienia, oczekiwane wynagrodzenie, możliwa data zatrudnienia.

Przykłady pytań rekrutacyjnych i badanych kompetencji znajdziesz w naszej bazie! Sprawdź kategorie pytań i badane kompetencje.

Jeżeli rekrutujesz pracowników, sprawdź nasz system ATS, który pozwoli Ci na automatyzację kluczowych procesów rekrutacji.