Assessment Center (AC), nazywany też centrum oceny, to popularna metoda badania kompetencji kandydatów. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zespół niezależnych i przeszkolonych sędziów – asesorów – ocenia kompetencje Kandydata pod różnymi względami. AC pozwala na wielowymiarowość badania kompetencji. W związku z tym coraz więcej pracodawców korzysta z tego narzędzia w procesie rekrutacji. W niniejszym artykule mowa o Assessment Center w rekrutacji menedżerów.

Assessment Center – od czego zacząć?

Aby badanie AC było trafne, należy zacząć od przygotowania profilu kompetencji menedżera. Menedżer to osoba odpowiedzialna za realizację działań podległych mu osób. 

Do kluczowych kompetencji menedżerskich można zaliczyć:

  • posiadania wizji i strategii
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie kryzysem
  • prowadzenie spotkań offline i online
  • wywieranie wpływu
  • decyzyjność i inne.

Jednak w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku, rola menedżera również się zmienia. W związku z tym lista kompetencji się poszerza. 

Bardzo ważnym jest, przygotować profil kompetencji menedżera idealnie dopasowany do potrzeb konkretnej firmy. W tym celu warto dokonać analizy, jakie zadania powinien on wykonywać w skali dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku.

Mam profil kompetencji menedżerskich – co dalej?

Kiedy profil kompetencji został stworzony, należy przejść do planowania zadań i ćwiczeń dla kandydatów. Assessment Center może przebiegać w różny sposób. Może to być zadanie grupowe, indywidualne, odgrywanie scenki, przeprowadzenie prezentacji. Najważniejsze, aby te zadania wywołany zachowanie, którego oczekujemy na stanowisku menedżera.

Czego mogą spodziewać się menedżerowie?

Do udziału w AC zapraszani są wybrani wcześniej kandydaci. Na początku spotkania zadania będą mieli charakter początkowy, gdzie kandydaci będą mogli się poznać, a sędziowie będą mieli możliwość obserwacji. Następnie będą miały miejsca zaplanowane wcześniej ćwiczenia. 

Raport Assessment Center

W trakcie AC kompetencje każdego z uczestników są notowane. Diagnoza tych kompetencji jest następnie uwzględniana w raporcie. Kiedy już powstaną oceny każdego z kandydatów, można podjąć decyzję o zatrudnieniu menedżera. W ten sposób pracodawca zwiększy szansę na zatrudnienie właściwej osoby na stanowisko menedżerskie.

Jeśli nie wiesz, o co jeszcze możesz zapytać kandydata, odwiedź Bazę pytań rekrutacyjnych systemu HRappka.